MILLOIN TARVITAAN HENKILÖSUOJAIMIA?

Useimmissa maissa on jo käytäntönä, että jokaisella työtekijällä on henkilökohtaiset suojavarusteet. Työntekijöille on annettu myös tarvittava koulutus kyseisten varusteiden turvalliseen käyttöön.

KUINKA VALITSEN OIKEAN HENKILÖSUOJAIMEN TARPEISIINI?

Standardit ja säädökset

  • Työnantajan tulee huolehtia, että työntekijöillä on viimeisin työturvallisuuteen, henkilökohtaisiin
    turvavarusteisiin sekä erilaisiin työturvallisuustarvikkeisiin liittyvä tietämys.
  • Työntekijän tulee tiedostaa korkealla työskentelyn vaarat
  • Hänet tulee olla perehdytetty henkilökohtaisiin varusteisiinsa sekä käyttämäänsä turvajärjestelmään
  • Jos nämä asiat eivät ole kunnossa, tulee työskentely estää kyseisellä alueella

KUINKA TIEDÄN, ONKO SUOJAIMENI KUNNOSSA JA TARKISTETTU?

Ennen henkilökohtaisten turvainten käyttöä työntekijän tulee tarkistaa omat varusteensa. Jos varusteissa havaitaan puutteita, vikoja tai kulumia, tulee varusteet heti ottaa pois käytöstä ja ilmoittaa asiasta yrityksessä asiasta vastaavalle henkilölle. Vastaava henkilö ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin uusien varusteiden hankkimiseksi tai toimittaa vialliset varusteet tarkastettaviksi luvanvaraiselle tarkastajalle.